προσπαρακείμεναι

προσπαρακείμεναι
πρός , παρά-ἀκέω
pres inf act (epic)
πρός , παρά-κέω
to lie down
pres inf act (epic)
πρόσ-παράκειμαι
lie beside
perf part mp fem nom/voc pl
πρόσ-παράκειμαι
lie beside
pres part mp fem nom/voc pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”